powrót
2(54)/2018
doi:10.5277/arc180206

Maciej Balasiński, Leszek Maluga
Kompozycja w procesie kształcenia architekta na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

   Artykuł prezentuje programy nauczania przedmiotów „plastyczne wspomaganie projektowania” i „kompozycja barwna – przestrzeń w architekturze”, które zostały stworzone dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.  Jest również prób± odpowiedzi na pytanie, jak wspomniane programy nauczania mog± wpływać na jako¶ć wykształcenia przyszłych architektów w kontek¶cie roli, jak± kompozycja architektoniczna odgrywa w warsztacie projektowym.

Słowa kluczowe: kompozycja, twórczo¶ć, architektura, dydaktyka, projektowanie

pełny artykuł (full article) - plik PDF