powrót
2(54)/2018
doi:10.5277/arc180209

Karolina Jaklewicz
Murale – malarskie strony architektury

    W artykule przedstawiono przykłady z historii murali wskazujące na pozytywne przejawy współobecności malarstwa i architektury, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między architektem a muralem. Omówiono również proces dydaktyczny mający na celu przygotowanie przyszłych architektów do włączania murali (własnego autorstwa lub zamówionych u artystów) w przestrzeń architektury już na etapie projektowania. Przywołane są także współczesne realizacje w przestrzeni publicznej, które stanowią dobre przykłady koegzystencji malarstwa i architektury.

Słowa kluczowe: mural, przestrzeń publiczna, projektowanie

pełny artykuł (full article) - plik PDF