powrót
3(55)/2018
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Ewa Łużyniecka
Kościół opacki w Henrykowie na podstawie ratowniczych badań architektonicznych z lat 2008–2009…3
doi:10.5277/arc180301
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Piotr Samól, Monika Kasprzak
Relikty piwnicy z XVI w. przy kościele Wniebowzięcia NMP w Gdańsku…15
doi:10.5277/arc180302

Bogna Ludwig
Relief perspektywiczny jako technika projektowa elewacji nowożytnych. Czas baroku…27
doi:10.5277/arc180303
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski
Najwcześniejsze polskie ogrody krajobrazowe w świetle materiałów źródłowych (opisów, traktatów i poematów)…41
doi:10.5277/arc180304
 

Maria Brykowska
Album rysunków z historii architektury studenta Politechniki Lwowskiej Ottona Fedaka i jego późniejsza twórczość zawodowa…53
doi:10.5277/arc180305 
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Tomasz Omieciński
Wybrane założenia estetyczne minimalizmu architektonicznego…67
doi:10.5277/arc180306
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Agata Szmitkowska
Architektura pracowniczych ośrodków wczasowych w Polsce. Zarys problematyki…83
doi:10.5277/arc180307
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Andrzej Chądzyński, Marek Piróg
Budynki z konstrukcją przysłupową. Termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachu…101
doi:10.5277/arc180308
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Sylwia Szefler
Rozpoznanie i waloryzacja wartości przyrodniczych obszarów wiejskich na przykładzie gminy Mełgiew jako element procesu planowania rozwoju zrównoważonego…111
doi:10.5277/arc180309
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF