powrót
4(56)/2018
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Tomasz Jażdżewski, Aleksander Piwek
Zegary słoneczne kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Gdańsku…3
doi:10.5277/arc180401
streszczenie (abstract) - plik HTML


Małgorzata Doroz-Turek
Badania architektoniczne dzwonnicy kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu…13
doi:10.5277/arc180402

Małgorzata Milecka
Przekształcenia ogrodów przy klasztorze oo. bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim…31
doi:10.5277/arc180403
streszczenie (abstract) - plik HTML


Ewa Święcka
W pogoni za oryginałem – palimpsest w malarstwie ściennym. Eksponowanie odkrywek…43
doi:10.5277/arc180404

Maria Ludwika Lewicka
Staromiejskie obwarowania Olsztyna w koncepcji miejskich plant – między konserwacją a kreacją…53
doi:10.5277/arc180405
Piotr Molski
Wartościowanie dziedzictwa architektonicznego a warsztat architekta…71
doi:10.5277/arc180406
Cezary Głuszek
Waloryzacja murowo-ziemnych obiektów pofortecznych – tło problemu…79
doi:10.5277/arc180407
Konrad Szumiński
Szkoła modernizmu – problem wartościowania architektury budynków szkolnych Warszawy okresu 20-lecia międzywojennegona przykładzie dawnej Szkoły Zawodowej Żeńskiej …89
doi:10.5277/arc180408
Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF