powrót
1(57)/2019
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Artur Kwaśniewski
Po co badać – jak badać. Uwagi o metodyce współczesnych badań historyczno-architektonicznych i o ich stosowaniu przy adaptacji obiektów zabytkowych…3
doi:10.5277/arc190101
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Maria Legut-Pintal, Paweł Rajski
Podobne czy niepodobne – uwagi na marginesie analizy formalnej obiektów obronnych na podstawie numerycznych modeli terenu. Przykład grodów i zamków z umocnieniami drewniano-ziemnymi na Śląsku, Polska…21
doi:10.5277/arc190102

Anna Chodkowska, Małgorzata Chorowska
Wirtualna rekonstrukcja średniowiecznego zamku w Prudniku…39
doi:10.5277/arc190103
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Paweł Cembrzyński
Przyczynek do studiów nad funkcją zamków w średniowiecznych miastach górniczych Europy Środkowej…53
doi:10.5277/arc190104
 

Przemysław Nocuń
Zamek w Chudowie do końca XVI w. – rozwój i przekształcenia prywatnej siedziby górnośląskiej w świetle dotychczasowych badań…67
doi:10.5277/arc190105 
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Marek Świdrak
Niezrealizowany projekt przebudowy zamku Gryf autorstwa Valentina von Saebisch…79
doi:10.5277/arc190106
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wioletta Nowaczyk
Od wsi do miasta. Sobótka jako przykład rozplanowania średniowiecznego założenia targowego na Śląsku…95
doi:10.5277/arc190107
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Tomasz A. Kastek
Początki obwarowań miejskich na Dolnym Śląsku w świetle najnowszych badań…113
doi:10.5277/arc190108
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Grzegorz Biczak, Mateusz Rabiega, Paweł Rębisz
Kościół NMP w Nowym Kościele na tle architektury sakralnej 1. połowy XIII w.…129
doi:10.5277/arc190109
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF