powrót
2(58)/2019
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Sebastian Wróblewski
Neogotyckie mauzoleum barona von Lachmann-Falkenau w Jałowcu (Wingendorf)…3
doi:10.5277/arc190201
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Alejandro Cervilla García
Szkielet i obudowa. Krótka historia tego, jak Mies van der Rohe wyeksponował konstrukcję budynku…15
doi:10.5277/arc190202

Elżbieta Grodzka
Transformacja urbanistyczna Starego Miasta we Wrocławiu w okresie PRL-u jako dokument przemian politycznych i społecznych…27
doi:10.5277/arc190203
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Aneta Pawłowska
Marzenia o metropolii, czyli architektura publiczna XXI w. w Łodzi…41
doi:10.5277/arc190204
 

Anna Wojtas-Harań
Dom wolnostojący – między luksusem a ekonomią. Specyfika zabudowy dzielnicy Szklarskiej Poręby…59
doi:10.5277/arc190205 
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Marta Rusnak, Piotr Chmielewski, Joanna Szewczyk
Zmiany w postrzeganiu prezbiterium przy różnej długości nawy. Kościół tunelowy w badaniach okulograficznych…73
doi:10.5277/arc190206
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Rafał Mazur, Maciej Piekarski, Szymon Filipowski
Rzeczywistość rozszerzona jako element partycypacji w kształtowaniu przestrzeni architektonicznej…85
doi:10.5277/arc190207
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Marcin Charciarek
Aporie architektury, czyli spór między ideą a materią dzieła…95
doi:10.5277/arc190208
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Ada Kwiatkowska
Postpiękno współczesnej architektury: narracje twórcy, odbiorcy i formy architektonicznej…105
doi:10.5277/arc190209
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Angelika Lasiewicz-Sych
Piękno pozytywne: szkic o urodzie codzienności…119
doi:10.5277/arc190210
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Joanna Kostrzewska
Dokonywanie zmian w utworze architektonicznym bez zgody twórcy na gruncie polskiego prawa autorskiego…135
doi:10.5277/arc190211
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Julia Wronkowska
Pozawzrokowe doświadczanie przestrzeni a problem deprywacji sensorycznej współczesnego środowiska zurbanizowanego…147
doi:10.5277/arc190212
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Prezentacje

Dominika Oleś
Projekt rewitalizacji terenu po dawnej hucie cynku Uthemann…163
doi:10.5277/arc190213
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF