powrót
3(59)/2019
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Bethania Barbosa B. de Souza
Ewolucja książki artystycznej w grafice i transdyscyplinarność jako jej esencja…3
doi:10.5277/arc190301
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Svitlana Smolenska
Architektura i sztuka w latach 1920–1930 na Ukrainie a modernizm europejski: sposoby przenikania…11
doi:10.5277/arc190302

Juan Carlos Ramos Guadix
Powtórzenie. Podróż do granic matrycy…19
doi:10.5277/arc190303
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Dorota Maria Kurażyńska, Juan J. Cabrera-Contreras
Obraz: Od bycia  bogiem [boginią] do stania się flatus vocis – „Rodzina obrazów” Mitchella (część 1)…23
doi:10.5277/arc190304
 

Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz
Znaczenie rysunku. Rysunek jako środek poszukiwania formy…33
doi:10.5277/arc190305 
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Leszek Maluga
Mural jako forma plastyczna w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej Meksyku…41
doi:10.5277/arc190306
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Ewa Cisek
Współczesna rzeźba skandynawska jako element wprowadzający narrację miejsca i akcentujący granice przestrzeni architektonicznej…57
doi:10.5277/arc190307
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Alina Lipowicz-Budzyńska
Szkło artystyczne jako przegroda zewnętrzna – jej wpływ na właściwości wizualne i użytkowe…69
doi:10.5277/arc190308
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Francisco Antonio García Pérez
Budynki, archetypy i kosmogonia na obrzeżu współczesnego miasta…83
doi:10.5277/arc190309
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Beata Juchniewicz
Korespondaż – pocztówki z Wrocławia. Czytanie miasta…91
doi:10.5277/arc190310
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Karolina Jaklewicz
Geometria na granicy narracji…105
doi:10.5277/arc190311
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Piotr Wesołowski
Geumgang Nature Art Biennale 2017–2018 – studium przypadku…113
doi:10.5277/arc190312
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jerzy Olek
Wyjmowanie z kontekstu…127
doi:10.5277/arc190313
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Sprawozdania

Redakcja
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Edmundowi Małachowiczowi – członkowi honorowemu ICOMOS…143
doi:10.5277/arc190314
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF