powrót
2(6)/1999

Spis rzeczy

Dziedzictwo

Hanna Kozaczewska-Golasz, Hanna Golasz-Szołomicka
Perge - antyczne miasto w Azji Mniejszej
3
streszczenie (abstract) - plik HTML


Rafał Czerner, Stanisław Medeksza
Konserwacja grecko-rzymskiej osady w Marinie el-Alamein
13
streszczenie (abstract) - plik HTML


Ewa Łużyniecka
Komunikat o początkach badań architektury sakralnej krymskiego Chersonezu prowadzonych w 1998 r.21
streszczenie (abstract) - plik HTML

Współczesność
Aleksandra Lis
Spójność i różnorodność jako paradygmaty estetyki ogrodów europejskich
27
streszczenie (abstract) - plik HTML


Józef Gierczak
Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Brata Alberta w Sędziszowie Kieleckim
37
streszczenie (abstract) - plik HTML


Janusz Rębielak
Projekt konkursowy na siedzibę "Agory" S.A. w Warszawie
49
streszczenie (abstract) - plik HTML


Ryszard Włosowicz, Bogusław Wowrzeczka, Zygmunt Wręczycki
Modernizacja browaru "Piast" we Wrocławiu55
streszczenie (abstract) - plik HTML


Ada Kwiatkowska
Mój dom jest moją twierdzą, czyli o etycznym wymiarze Architektury
63
streszczenie (abstract) - plik HTML


Małgorzata Bąkowska
Partycypacja w kształtowaniu koloru architektonicznego
69
streszczenie (abstract) - plik HTML


Elżbieta Chądzyńska
Poszukiwanie wzorca miejsca zamieszkania i zestawu opisujących go cech na podstawie badań preferencji mieszkańców Wrocławia
73
streszczenie (abstract) - plik HTML


Jakub Stańda
Wierny Mistrzom. Wspomnienie o Profesorze Władysławie Winczem
81
streszczenie (abstract) - plik HTML


Nasi mistrzowie
Jubileusz 75-lecia urodzin doc. dra inż. Mieczysława Chmiela
87