powrót
4(60)/2019
doi:10.37190/arc
(
doi:10.5277/arc)

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Andrzej Legendziewicz
Średniowieczna architektura kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze i jej przemiany od XIV do XX w.…3
doi:10.37190/arc190401
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Mateusz Michalski
Templum Hierosolymitanum – święta architektura i porządek salomonowy…23
doi:10.37190/arc190402

Alicja Marynowska
Pałac Seherr-Thossów w Szymanowie. Nieznane śląskie dzieło Schinkla?…37
doi:10.37190/arc190403
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Anna Andrzejewska
Modernistyczni mistrzowie urbanistyki jako prekursorzy współczesnego trendu „zielonej infrastruktury” i „urban garden” w kontekście zachodzących procesów przestrzennych…53
doi:10.37190/arc190404
 

Jacek Suchodolski
Architektura karkonoskich bud cennym elementem krajobrazu kulturowego Sudetów…65
doi:10.37190/arc190405
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Stanisław Janusz Czernik
Architektura i konstrukcja współczesnych wież i ścieżek widokowych w koronach drzew na wybranych przykładach…77
doi:10.37190/arc190406
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Dariusz Dziubiński
Beach bary we Wrocławiu. Ewaluacja przestrzeni…93
d doi:10.37190/arc190407
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Katarzyna Zielonko-Jung, Ziemowit Belter
Źródła inspiracji w projektowaniu budynków proekologicznych. Co zamiast Pinteresta?…111
doi:10.37190/arc190408
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Monika Trojanowska
Projektowanie zrównoważonych obiektów szkolnych w trosce o promocję zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia i przykłady dobrych praktyk…125
doi:10.37190/arc190409
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Monika Wróbel
Architekci i urbaniści wobec współczesnych interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej – badanie opinii warszawskiego środowiska zawodowego…135
doi:10.37190/arc190410
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Justyna Kleszcz
Sztuka dla zwierząt – zwierzęta w sztuce. Architektoniczne przejawy obecności zwierząt w przestrzeni miast…147
doi:10.37190/arc190411
pełny artykuł (full article) - plik PDF 
 
Prezentacje

Jerzy Ładysz, Grażyna Tołoczko
Koncepcja rozwoju e-transportu publicznego we Wrocławiu nagrodzona w konkursie „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”…161
doi:10.37190/arc190412
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF