powrót
1(61)/2020
doi:10.37190/arc
(
doi:10.5277/arc)

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Alison Wain
Big Stuff – ochrona dużych obiektów przemysłowych, części naszego dziedzictwa materialnego…3
doi:10.37190/arc200101
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Marie Grima
Latarnia morska Tod Head. Konserwacja i restauracja obiektu techniki przez lata poddawanego modernizacji…9
doi:10.37190/arc200102

Graça Filipe
Zabezpieczenie fabryki prochu w Vale de Milhaços oraz konserwacja generatora pary i silnika parowego…17
doi:10.37190/arc200103
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Ellie Swinbank
Gromadzenie i eksponowanie obiektów związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu z Morza Północnego w National Museums Scotland…25
doi:10.37190/arc200104
 

Neil Meyers
Rola organizacji wolontariuszy w ochronie ruchomego dziedzictwa przemysłowego w Australii…31
doi:10.37190/arc200105
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Pieter Neirinckx, Marc Pinte
Rozwój Gandawy i wynikające z niego nowe możliwości dla dziedzictwa przemysłowego i muzealnictwa…37
doi:10.37190/arc200106
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Mateusz Grabowski, Bartosz M. Walczak
Stare elektrownie jako dziedzictwo przemysłowe i wyzwanie adaptacyjne…45
doi:10.37190/arc200107
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Aleksandra Kozaczek, Gabriela Wojciechowska, Maria Czarnecka,
Agnieszka Nowicka
Rekonstrukcja i możliwości adaptacji dworców kolejowych na przykładzie wybranych obiektów z terenu Dolnego Śląska – wyniki analiz przeprowadzonych podczas warsztatów studenckich…57
doi:10.37190/arc200108
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Piotr Gerber
Uwagi na temat ochrony historycznych obiektów przemysłowych. Śląskie doświadczenia…69
doi:10.37190/arc200109
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Agnieszka Gryglewska
Między „koszarami czynszowymi” a blokami mieszkalnymi. Architektura domów urzędniczych spółdzielni mieszkaniowych we Wrocławiu na początku XX w…81
doi:10.37190/arc200110
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jakub Lewicki
Konserwacja zabytków na Mazowszu wobec nowych wyzwań i zmian teorii konserwatorskiej…99
doi:10.37190/arc200111
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF