powrót
2(62)/2020
doi:10.37190/arc
(
doi:10.5277/arc)

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Od Redakcji…3
doi:10.37190/arc200201
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Albert Meyers
El Fuerte de Samaipata w szerszym kontekście. Wprowadzenie…5
doi:10.37190/arc200202
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Mariusz Ziółkowski
El Fuerte de Samaipata w świetle aktualnego stanu badań…11
doi:10.37190/arc200203

Jacek Kościuk, Mariusz Ziółkowski, Bartłomiej Ćmielewski, Delfor Ulloa Vidaurre
Projekt Samaipata – cel badań, metodologia i metody dokumentacji…19
doi:10.37190/arc200204
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jacek Kościuk, Bartłomiej Ćmielewski, Małgorzata Telesińska, Anna Kubicka
Naziemne laserowe skanowanie 3D El Fuerte de Samaipata…27
doi:10.37190/arc200205
 

Bartłomiej Ćmielewski, Izabela Wilczyńska, Ciechosław Patrzałek, Jacek Kościuk
Cyfrowa fotogrametria bliskiego zasięgu El Fuerte de Samaipata…35
doi:10.37190/arc200206
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jacek Kościuk, Małgorzata Telesińska, Maciej Nisztuk, Marta Pakowska
Dokumentacja najważniejszych petroglifów za pomocą skanowania światłem strukturalnym oraz analiza najbardziej zniszczonych petroglifów metodami vPTM i vRTI…43
doi:10.37190/arc200207
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jacek Kościuk, Mariusz Ziółkowski, Marta Pakowska
Formalna i ikonograficzna analiza najbardziej zniszczonych petroglifów oraz ich interpretacja…59
doi:10.37190/arc200208
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Janusz Kogut, Jacek Kościuk, Anna Kubicka
Interpretacja śladów hipotetycznych ścian quincha w Samaipata…67
doi:10.37190/arc200209
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jacek Kościuk, Giuseppe Orefici, Mariusz Ziółkowski, Anna Kubicka, Rosario Muñóz Risolazo
Opis i analiza El Fuerte de Samaipata w świetle nowych badań oraz propozycja względnej chronologii jego głównych elementów…79
doi:10.37190/arc200210
pełny artykuł (full article) - plik PDF 
legenda (legend) - plik PDF 

Anna Kubicka, Jacek Kościuk
Określanie stopnia erozji i tempa rozprzestrzeniania się porostów na skale Samaipata przez porównanie wynikówskanowania laserowego 3D z dwóch różnych epok pomiarowych …125
doi:10.37190/arc200211
pełny artykuł (full article) - plik PDF 
 
Wojciech Bartz, Jacek Kościuk, Maria Gąsior, Teresa Dziedzic
Analizy petrograficzne, mineralogiczne i klimatyczne oraz mapy ryzyka dla strategii konserwatorskiej…135
doi:10.37190/arc200212
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Izabela Wilczyńska, Paweł Bronisław Dąbek, Bartłomiej Ćmielewski, Jacek Kościuk
Integracja wyników projektu na platformie GIS i jej wpływ na strategię konserwatorską…151
doi:10.37190/arc200213
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów

pełny tekst (full text) - plik PDF