powrót
1(7)/2000

Spis rzeczy

Od redakcji
3
Dziedzictwo
Stanisław Medeksza
Konserwacja reliktów architektury i malarstawa ściennego w Marinie el-Alamein5
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ewa Łużyniecka
Kolorystyka i faktura architektury średniowiecznych klasztorów cysterskich w Polsce19
streszczenie (abstract) - plik HTML

Edmund Małachowicz
Faktura i kolorystyka w architekturze średniowiecznej na Śląsku
29
streszczenie (abstract) - plik HTML


Marzanna Jagiełło-Kołaczyk
Sgraffita geometryczne na Śląsku w dobie renesansu i manieryzmu
47
streszczenie (abstract) - plik HTML


Wojciech Brzezowski
Faktura i kolorystyka elewacji barokowych na Śląsku
61
streszczenie (abstract) - plik HTML


Rafał Eysymontt
Barwne projekty z XVIII i początku XIX wieku w archiwum w Legnicy
71
streszczenie (abstract) - plik HTML


Maciej Małachowicz
Kolorystyka elewacji barokowych kaplic katedry wrocławskiej
81
streszczenie (abstract) - plik HTML


Krystyna Kirschke
Elewacje ceramiczne wrocławskich kamienic czynszowych z przełomu XIX i XX w. Stan zachowania i problemy konserwatorskie85
streszczenie (abstract) - plik HTML

Bogna Krynicka-Rzechonek
Próba odtworzenia kolorystyki domu typu „landhaus”
95
streszczenie (abstract) - plik HTML


Elżbieta Orłowska
Ustalenie oryginalnej kolorystyki elewacji secesyjnej kamienicy przy ul. Wielkie Garbary 17 w Toruniu103
streszczenie (abstract) - plik HTML

Tatiana Kazancewa
Faktury elewacji kamienic lwowskich z przełomu XIX i XX wieku
107
streszczenie (abstract) - plik HTML


Anna Markowska
Kolor w architekturze w dwudziestoleciu międzywojennym. Dyktatura kolorystyczna czy dobrowolność?113
streszczenie (abstract) - plik HTML

Robin Krause
Die Farbgebung des Bauhausgebäudes in Dessau
123
streszczenie (abstract) - plik HTML


Grażyna Balińska
Wpływ materiału regionalnego i tradycji budowlanych na kolor i fakturę zabudowy wsi polskiej  133

Sebastian Wróblewski
Kolor i faktura w budownictwie wsi regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej
137

Elżbieta Trocka-Leszczyńska
Kolor w architekturze wiejskiej obszaru Sudetów
143

Współczesność
Romuald Pustelnik, Kolorystyka posadzki rynku w Wałbrzychu
163