powrót
2(8)/2000

Spis rzeczy

Dziedzictwo

Rafał Czerner
Aedicula z domu H10 w Marinie el-Alamein w Egipcie. Analiza architektoniczna, rekonstrukcja3
streszczenie (abstract) - plik HTML

Hanna Golasz-Szołomicka
Biblioteki w starożytnej Grecji i Rzymie
15
streszczenie (abstract) - plik HTML


Agnieszka Tomaszewicz
Wpływ przepisów budowlanych  na sposób kształtowania wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu31
streszczenie (abstract) - plik HTML

Elżbieta Trocka-Leszczyńska
Architektura wiejskich kościołów drewnianych na Śląsku Opolskim
43
streszczenie (abstract) - plik HTML


Współczesność
Jacek Kościuk, Jadwiga Sławińska
Ład, chaos i architektura
55
streszczenie (abstract) - plik HTML


Ada Kwiatkowska
Kształtowanie architektury mieszkaniowej według zasad "nowej urbanistyki"
61
streszczenie (abstract) - plik HTML


Elżbieta Chądzyńska
Analiza wyjazdów weekendowych mieszkańców Wrocławia na podstawie badań empirycznych na użytek planowania przestrzennego69
streszczenie (abstract) - plik HTML

Zamierzenia
Wanda Kononowicz, Małgorzata Ożóg,
"Miasto-ogród" Pawłowice we Wrocławiu. Problemy rewaloryzacji
75
streszczenie (abstract) - plik HTML


Romuald Pustelnik
Koncepcja rewaloryzacji terenów zdegradowanych  w centrum Wałbrzycha
89
streszczenie (abstract) - plik HTML


Ryszard Daczkowski, Ewa Łużyniecka, Jerzy Piskozub
Koncepcja restrukturyzacji terenu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Wrocław S.A.93
streszczenie (abstract) - plik HTML

Andrzej Grudziński, Małgorzata Leszczyńska, Andrzej Sobolewski
Koncepcja przekształceń wnętrz istniejącego audytorium Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej101

Prezentacje
Komplex symplexu
105

International Directory of Design
107