powrót
1-2(9-10)/2001

Spis rzeczy

Stanisław Medeksza
Marina el-Alamein. Prace badawcze i konserwatorskie w sezonie roku 2000
3
streszczenie (abstract) - plik HTML


Beata Vogt
Kolegiata w Tumie pod Łęczycą i proporcje nią rządzące
…19
streszczenie (abstract) - plik HTML


Hanna Kozaczewska-Golasz, Ewa A. Kowal
Sklepienia kościołów Pompea Ferrariego
25
streszczenie (abstract) - plik HTML


Elżbieta Trocka-Leszczyńska
Architektura drewniana Norwegii
39
streszczenie (abstract) - plik HTML


Ewa Łużyniecka
Poszukiwanie optymalnych metod ochrony i odbudowy zabytków Dolnego Śląska53
streszczenie (abstract) - plik HTML

Grażyna Szumska-Józefiak
Ochrona cech indywidualnych architektury zabytkowej
61
streszczenie (abstract) - plik HTML


Jacek Śliwiński
Kształtowanie obiektów mostowych na przykładzie gdańskich przepraw rzecznych65
streszczenie (abstract) - plik HTML

Romuald Pustelnik
Dziedzictwo a współczesność w architekturze. Kreowanie formy budynku usługowego w centrum Wałbrzycha71
streszczenie (abstract) - plik HTML

Bogusław Wowrzeczka
Kierunki przekształceń zakładów przemysłowych w dobie restrukturyzacji przemysłu79
streszczenie (abstract) - plik HTML

Jadwiga Sławińska, Barbara Widera
Nurty w architekturze współczesnej – kłopoty z wyodrębnianiem
89
streszczenie (abstract) - plik HTML


Barbara Widera
High-tech w architekturze i stroju
97
streszczenie (abstract) - plik HTML


Marcin Brzezicki
Inteligentny budynek?
107
streszczenie (abstract) - plik HTML


Ada Kwiatkowska
Dom w świecie wirtualnym XXI wieku
117

Paweł Kirschke
Architektura domów handlowych nowej generacji
…125

Aleksandra Lis
Izolacyjna rola zieleni towarzyszącej silnie obciążonym ciągom komunikacyjnym w mieście143

Beata Warczewska
Wybrane zagadnienia dotyczące budownictwa mieszkaniowego w gminach obrzeżnych Wrocławia w latach 1989–1997149

Marcin Łobos
Turystyka weekendowa w strefie przymiejskiej Wrocławia
153

Jerzy Olek
Umożliwianie niemożliwemu
159

Nasi mistrzowie
Tadeusz Pomian Biesiekierski
169

Recenzje
Kazimierz Ciechanowski
Hans Poelzig we Wrocławiu
175

I. Colquhoun, P.G. Fauset
Housing design in practice; Z. Gądek, Architektura miejsca
178

Prezentacje
100 lat architektury Wrocławia; Milenijne spotkania architektów
181

Informacje
Przewody habilitacyjne i doktorskie
187